Lắp mạng FPT Quy Nhơn khuyến mãi tháng 10-2018

FPT Quy Nhơn xin gửi đến quý khách chương trình khuyến mãi tháng 10-2018 khi đăng ký Internet cáp quang và đăng ký combo Internet và truyền hình FPT.

I. TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI CỦA FPT QUY NHƠN

 1. Gói cước internet cáp quang hộ gia đình

FPT Quy Nhơn áp dụng chương trình ưu đãi giá cước cho hộ gia đình khi đăng ký mới gói combo internet cáp quang và truyền hình FPT  riêng chỉ áp dụng cho tháng 10 này.

fpt-quy-nhon-khuyen-mai-lap-cap-quang-thang-10

 

Tổng đài FPT Quy Nhơn: 0968.178.998

Đăng ký trực tuyến lắp internet và truyền hình: Tại đây

2. Gói cước internet cáp đồng

cáp đồng fpt khuyến mãi tháng 7

Tổng đài FPT Quy Nhơn: 0968.178.998

Đăng ký trực tuyến lắp internet và truyền hình: Tại đây

3. Gói cước cáp quang doanh nghiệp của FPT Quy Nhơn Bình Định

cáp quang fpt doanh nghiệp

Phí lắp đặt:

* Trả từng tháng: Phí lắp đặt 1.000.000

* Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt + Tặng 1/2 tiền cước tháng 7 + Tặng 1 IP tĩnh

* Trả trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt + Tặng tiền cước tháng 13 và tháng 14 + Tặng 1 IP tĩnh

Tổng đài FPT Quy Nhơn: 0968.178.998

Đăng ký trực tuyến lắp internet và truyền hình: Tại đây

II. CHI TIẾT TỪNG GÓI CƯỚC CỦA FPT QUY NHƠN

1. Internet FPT Cáp đồng 

(Giá chưa bao gồm 10%VAT)

Internet A1
10 Mb
Giá khuyến mãi: 140.000 / tháng
Phí lắp đặt: 300.000
Miễn phí modem wifi
Trả trước 6 tháng được miễn phí lắp đặt và được dùng 8 tháng
Trả trước 12 tháng được miễn phí lắp đặt và được dùng 16 tháng
Combo A1
10 Mb + Truyền hình
Giá khuyến mãi: 180.000 / tháng
Phí lắp đặt: 600.000
Miễn phí Modem Wifi + 1 HD Box
Trả trước 6 tháng được giảm 50% phí lắp đặt và được dùng 7 tháng
Trả trước 12 tháng được miễn phí lắp đặt và được dùng 14 tháng
2. Internet FPT Cáp quang hộ gia đình

(Giá chưa bao gồm 10%VAT)

Internet F7
16 Mb
Giá khuyến mãi: 160.000 / tháng
Phí lắp đặt: 300.000
Miễn phí modem wifi
Trả trước 6 tháng được miễn phí lắp đặt và được dùng 7 tháng
Trả trước 12 tháng được miễn phí lắp đặt và được dùng 14 tháng
Combo F7
16 Mb + Truyền hình
Giá khuyến mãi: 210.000 / tháng
Phí lắp đặt: 400.000
Miễn phí Modem Wifi + 1 HD Box
Trả trước 6 tháng: Phí lắp đặt giảm còn 300.000 và được sử dụng 7 tháng
Trả trước 12 tháng: được miễn phí lắp đặt và được sử dung 14 tháng
Internet F6
22 Mb
Giá khuyến mãi: 170.000 / tháng
Phí lắp đặt: 100.000
Miễn phí modem wifi
Trả trước 6 tháng được miễn phí lắp đặt và được dùng 7 tháng
Trả trước 12 tháng được miễn phí lắp đặt và được dùng 14 tháng
Combo F6
22 Mb + Truyền hình
Giá khuyến mãi: 220.000 / tháng
Phí lắp đặt: 400.000
Miễn phí Modem Wifi + 1 HD Box
Trả trước 6 tháng: Phí lắp đặt giảm còn 300.000 và được sử dụng 7 tháng
Trả trước 12 tháng: được miễn phí lắp đặt và được sử dung 14 tháng
Internet F5
27 Mb
Giá khuyến mãi: 200.000 / tháng
Phí lắp đặt: 100.000
Miễn phí modem wifi
Trả trước 6 tháng được miễn phí lắp đặt và được dùng 7 tháng
Trả trước 12 tháng được miễn phí lắp đặt và được dùng 15 tháng
Combo F5
27 Mb + Truyền hình
Giá khuyến mãi: 250.000 / tháng
Phí lắp đặt: 400.000
Miễn phí Modem Wifi + 1 HD Box
Trả trước 6 tháng: Phí lắp đặt giảm còn 300.000 và được sử dụng 7 tháng
Trả trước 12 tháng: được miễn phí lắp đặt và được sử dung 14 tháng
Internet F4
35 Mb
Giá khuyến mãi: 230.000 / tháng
Phí lắp đặt: 100.000
Miễn phí modem wifi
Trả trước 6 tháng được miễn phí lắp đặt và được dùng 7 tháng
Trả trước 12 tháng được miễn phí lắp đặt và được dùng 14 tháng
Combo F4
35 Mb + Truyền hình
Giá khuyến mãi: 280.000 / tháng
Phí lắp đặt: 400.000
Miễn phí Modem Wifi + 1 HD Box
Trả trước 6 tháng: Phí lắp đặt giảm còn 300.000 và được sử dụng 7 tháng
Trả trước 12 tháng: được miễn phí lắp đặt và được sử dung 14 tháng
Internet F3
45 Mb
Giá khuyến mãi: 280.000 / tháng
Phí lắp đặt: 200.000
Miễn phí modem wifi
Trả trước 6 tháng được miễn phí lắp đặt và được dùng 7 tháng
Trả trước 12 tháng được miễn phí lắp đặt và được dùng 14 tháng
Combo F3
45 Mb + Truyền hình
Giá khuyến mãi: 330.000 / tháng
Phí lắp đặt: 400.000
Miễn phí Modem Wifi + 1 HD Box
Trả trước 6 tháng: Phí lắp đặt giảm còn 300.000 và được sử dụng 7 tháng
Trả trước 12 tháng: được miễn phí lắp đặt và được sử dung 14 tháng
Internet F2
55 Mb
Giá khuyến mãi: 370.000 / tháng
Phí lắp đặt: 200.000
Miễn phí modem wifi
Trả trước 6 tháng được miễn phí lắp đặt và được dùng 7 tháng
Trả trước 12 tháng được miễn phí lắp đặt và được dùng 14 tháng
Combo F2
55 Mb + Truyền hình
Giá khuyến mãi: 420.000 / tháng
Phí lắp đặt: 400.000
Miễn phí Modem Wifi + 1 HD Box
Trả trước 6 tháng: Phí lắp đặt giảm còn 300.000 và được sử dụng 7 tháng
Trả trước 12 tháng: được miễn phí lắp đặt và được sử dung 14 tháng
3. Internet FPT Cáp quang Doanh nghiệp

(Giá chưa bao gồm 10%VAT)

Fiber Business
60 MB
Cước: 800.000 đồng/tháng
Phí lắp đặt: 1.000.000 đồng/tháng
Cam kết quốc tế: 1,5 MB
Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt + tặng 1/2 tháng cước + Tặng 1 IP tĩnh
Trả trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt + tặng 2 tháng cước + Tặng 1 IP tĩnh
Fiber Plus
80 MB
Cước: 2.000.000 đồng/tháng
Phí lắp đặt: 1.000.000 đồng/tháng
Cam kết quốc tế: 1,7 MB
Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt + tặng 1/2 tháng cước + Tặng 1 IP tĩnh
Trả trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt + tặng 2 tháng cước + Tặng 1 IP tĩnh
Fiber Silver
100 MB
Cước: 2.500.000 đồng/tháng
Phí lắp đặt: 1.000.000 đồng/tháng
Cam kết quốc tế: 2 MB
Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt + tặng 1/2 tháng cước + Tặng 1 IP tĩnh
Trả trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt + tặng 2 tháng cước + Tặng 1 IP tĩnh
Fiber Diamond
150 MB
Cước: 8.000.000 đồng/tháng
Phí lắp đặt: 1.000.000 đồng/tháng
Cam kết quốc tế: 3 MB
Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt + tặng 1/2 tháng cước + Tặng 1 IP tĩnh
Trả trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt + tặng 2 tháng cước + Tặng 1 IP tĩnh
Fiber Pulic
80 MB
Cước: 1.500.000 đồng/tháng
Phí lắp đặt: 1.000.000 đồng/tháng
Cam kết quốc tế: 1,7 MB
Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt + tặng 1/2 tháng cước + Tặng 1 IP tĩnh
Trả trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt + tặng 2 tháng cước + Tặng 1 IP tĩnh

Comments

comments

duongnd4

0968.178.998